Odvoz a likvidace odpadu

  • -

Odvoz a likvidace odpadu

Odvoz a likvidace odpadu a stavebních sutí

Tuto službu zajišťujeme kontejnerovou dopravou včetně uložení na skládku. Za přistavení kontejneru k vám si nic neúčtujeme, což je v Brně a okolí jedinečné.

D.K.D. s.r.o. je registrovaný držitel oprávnění nakládání s odpady !!

Regisrovaný u Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod číslem CZB00906


Facebook autodoprava