CENÍK

 

Pronájem kontejneru přes víkend zdarma ! V pátek přistavíme – v pondělí odvezeme.

                                                                                              do 5t (3,5m3)              do 7t (5m3)

Odvoz a likvidace stavební sutě a zeminy                      2600,-                          3300,-

(bez příměsí plastů, dřeva, železa, apod.)

Dovoz materiálu (písek, štěrk, stavebniny – pouze doprava)                            990,-                  

Dovoz betonu                                                                                                 590,-

Chodníkový kontejner 5t (3,5m3 šířka 1m                                       2600,-

Odvoz prázdného kontejneru                                                                                600,-

 

platí pro: centrální Brno, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Troubsko, Střelice, Ořechov, Hajany, Želešice, Modřice, Chrlice, Tuřany

 

                                                                                               do 5t (3,5m3)              do 7t (5m3)

Odvoz a likvidace stavební sutě a zeminy                      2900,-                           3600,-

(bez příměsí plastů, dřeva, železa, apod.)

Dovoz materiálu (písek, štěrk, stavebniny – pouze doprava)                           1290,-                  

Dovoz betonu                                                                                                 990,-

Chodníkový kontejner 5t (3,5m3 šířka 1m                                       2900,-

Odvoz prázdného kontejneru                                                                               900,-

 

platí pro: Popůvky, Žebětín, Bystrc, Kníničky, Žabovřesky, Královo pole, Lesná, Maloměřice, Líšeň, Slatina

Obřany a Řečkovice +200,-Kč

 

Odvoz a likvidace netříděného komunálního odpadu

Kontejnery do   5m3                                               4800,- (s hmotností odpadu do 1,5t )

Kontejnery  10 – 13m3                                           6000,- (s hmotností odpadu do 2t )  

( běžná váha odpadu z vyklízení staveb, sklepů, garáží, apod. bez obsahu stavební sutě )

Doplatek za nadváhu netříděného (komunálního) odpadu je 2195,- Kč / t.                                                   

 

Odvoz a likvidace dřeva, větví, trávy (biologicky rozložitelný odpad)

Kontejnery  10 – 13m3                                           3500,-

 

 

Ostatní služby

Pronájem vozidla s řidičem                                                                             590,- / hod

Doprava mimo Brno                                                                                            28,- / km

Čekání                                                                                                                  240,- / 30 min. včetně

Nakládka/vykládka/manipulace                                                                    100,- / 15 minut                              

     Pronájem kontejneru (déle než 3 dny)            období prosinec – březen          50,- / den

                                                                                    období duben – listopad         150,- / den

 

Ceník platný od 1.3.2021 do 31.5.2021. Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

 

Nadstandardní služby:

 • služby poskytujeme i o víkendech a státních svátcích (po telefonické domluvě) za víkendový nebo sváteční příplatek

 

 • D.K.D. kontejnerová doprava nejen pro Brno, ale i Brno-venkov a Jihomoravský kraj
 • Rychlost – dovoz a odvoz stavebního materiálu vám zajistíme v požadovaném termínu
 • Spolehlivost – vaše požadavky jsou pro nás závazné a za jejich vyřízení  se na nás můžete plně spolehnout
 • Všech zákazníků si vážíme a vstřícný postoj nám přivedl stálé a spokojené zákazníky

 

Všeobecné podmínky

 • poptávka služeb po telefonu nebo e-mailem je nezávazná, je zdarma a není brána za objednávku
 • platba za služby probíhá řidiči na místě při odvozu kontejneru nebo po provedení objednaného úkonu, není-li sjednána záloha nebo platba předem
 • ceny se řídí zveřejněným ceníkem na www stránkách dopravce
 • cena nemůže být změněna svévolně zákazníkem až po provedení služby dopravcem
 • individuální cena jiná, než uvedena v platném ceníku musí být dojednána předem a odsouhlasena dopravcem
 • objednávka služeb probíhá ústně, telefonicky nebo e-mailem
 • za závaznou objednávku služeb je považována taková, kde zákazník určí datum, místo, případně čas přistavení kontejneru nebo vozidla
 • objednávku lze kdykoli zrušit, nejpozději však 1 hodinu před přistavením kontejneru nebo vozidla,  včasné zrušení objednávky zákazníka nezavazuje k úhradě služeb dopravci
 • při naplnění kontejneru zákazníkem nebo využitím přepravních služeb dopravce zákazníkem vzniká dopravci nárok na úhradu služeb podle aktuálního ceníku zveřejněném na www stránkách dopravce, který tak vykonal v dobré víře
 • zákazník závaznou objednávkou služeb dopravce dává souhlas k jejich provedení dopravcem podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami dopravce, které si spolu s ceníkem před objednávkou přečetl na www stránkách dopravce, kterým rozumí a souhlasí
 • případné nejasnosti v ceníku a všeobecných podmínkách dopravce, má zákazník možnost  nechat si vysvětlit dopravcem zdarma, nejpozději však do závazné objednávky služeb dopravce – v tomto okamžiku se má zato, že všemu rozumí a souhlasí
 • doba splatnosti faktur je stanovena dopravcem; běžně 10 dnů a počítá se od vystavení faktury, která byla zaslána poštou nebo elektronicky; jiná doba splatnosti a podmínky než stanovené dopravcem musí být odsouhlaseny a potvrzeny dopravcem
 • úhrada nákladů dopravci za neuhrazenou upomínanou platbu:
  • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná e-mailem= 100,- Kč
  • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná poštou= 250,- Kč
  • úrok z prodlení 0,5 % z fakturované částky za každý den po splatnosti