D.K.D. kontejnerová doprava Vám umožní dopravu za jedny z nejnižších cen v regionu Brno a okolí

Cenu dopravy Vám spočítáme na míru

Proč si nás vybrat?

 • Nabízíme bezkonkurenční ceny kontejnerové dopravy pro Brno a okolí
 • Ceny stanovujeme individuálně dle typu nákladu a vzdálenosti
 • Máme slevy pro stálé klienty
 • Rychlost – dovoz a odvoz materiálu vám zajistíme v požadovaném termínu
 • Spolehlivost – vaše požadavky jsou pro nás závazné a za jejich vyřízení  se na nás můžete plně spolehnout
 • Všech zákazníků si vážíme a vstřícný postoj k zákazníkům nám zajistil již  25 let úspěšného působení na trhu

Pronájem kontejneru přes víkend zdarma !!! V pátek přistavíme – v pondělí odvezeme.

CENÍK

platnost našeho ceníku je od 1.4. 2020 do 31.12. 2020

! Ceny uvedeny bez DPH !

*Odvoz netříděného komunálního odpadu za tyto ceny je do 2t. Nad 2t se účtuje doplatek váhy nad limit (podle váhy odpadu).

U jednotlivých zakázek lze sjednat individuální ceny

Nadstandardní služby:

 • služby poskytujeme i o víkendech a státních svátcích (po telefonické domluvě)
 • pronájem kontejneru déle než 3 dny (po předchozí dohodě s dopravcem)

 

Všeobecné podmínky

 • poptávka služeb po telefonu nebo e-mailem je nezávazná, je zdarma a není brána za objednávku
 • platba za služby probíhá řidiči na místě při odvozu kontejneru nebo po provedení objednaného úkonu není-li sjednána záloha nebo platba předem
 • ceny se řídí zveřejněným ceníkem na www stránkách dopravce
 • cena nemůže být změněna svévolně zákazníkem až po provedení služby dopravcem
 • individuální cena jiná než uvedena v platném ceníku musí být dojednána předem a odsouhlasena dopravcem
 • objednávka služeb probíhá ústně, telefonicky nebo e-mailem
 • za závaznou objednávku služeb je považována taková, kde zákazník určí datum, místo, případně čas přistavení kontejneru nebo vozidla
 • objednávku lze kdykoli zrušit, nejpozději však 1 hodinu před přistavením kontejneru nebo vozidla,  včasné zrušení objednávky zákazníka nezavazuje k úhradě služeb dopravci
 • při naplnění kontejneru zákazníkem nebo využitím přepravních služeb dopravce zákazníkem vzniká dopravci nárok na úhradu služeb podle aktuálního ceníku zveřejněném na www stránkách dopravce, který tak vykonal v dobré víře
 • zákazník závaznou objednávkou služeb dopravce dává souhlas k jejich provedení dopravcem podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami dopravce, které si spolu s ceníkem před objednávkou přečetl na www stránkách dopravce, kterým rozumí a souhlasí
 • případné nejasnosti v ceníku a všeobecných podmínkách dopravce, má zákazník možnost  nechat si vysvětlit dopravcem zdarma, nejpozději však do závazné objednávky služeb dopravce – v tomto okamžiku se má zato, že všemu rozumí a souhlasí
 • doba splatnosti faktur je stanovena dopravcem; běžně 10 dnů a počítá se od vystavení faktury, která byla zaslána poštou nebo elektronicky; jiná doba splatnosti a podmínky než stanovené dopravcem musí být odsouhlaseny a potvrzeny dopravcem
 • úhrada nákladů dopravci za neuhrazenou upomínanou platbu:
  • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná e-mailem= 100,- Kč
  • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná poštou= 250,- Kč
  • úrok z prodlení 0,5 % z fakturované částky za každý den po splatnosti