Ceník

CENÍK

platný od 1.3.2023 do 31.12.2023. Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Pronájem kontejneru přes víkend zdarma ! V pátek přistavíme – v pondělí odvezeme.

                                                                                              do 5t (3,5m3)              do 7t (5m3)

Odvoz a likvidace stavební sutě a zeminy                        3306,-                          4132,-

(bez příměsí plastů, dřeva, železa a jiného odpadu)

Chodníkový kontejner 5t (3,5m3 šířka 1m                                          3306,-

 

Dovoz materiálu (písek, štěrk, stavebniny – pouze doprava)                            1290,-                  

Dovoz betonu (s prodejem betonu / bez prodeje 1390,-)                                   1090,-

platí pro: centrální Brno, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Troubsko, Střelice, Ořechov, Hajany, Želešice, Modřice, Chrlice, Tuřany

 

                                                                                               do 5t (3,5m3)              do 7t (5m3)

Odvoz a likvidace stavební sutě a zeminy                         3636,-                          4462,-

(bez příměsí plastů, dřeva, železa, apod.)

Chodníkový kontejner 5t (3,5m3 šířka 1m                                         3636,-

 

Dovoz materiálu (písek, štěrk, stavebniny – pouze doprava)                            1590,-                  

Dovoz betonu (s prodejem betonu / bez prodeje 1390,-)                                   1190,-

platí pro: Popůvky, Žebětín, Bystrc, Kníničky, Žabovřesky, Královo pole, Lesná, Maloměřice, Líšeň, Slatina

 

Odvoz a likvidace netříděného komunálního odpadu

Kontejnery do   5m3                                               5990,- (s hmotností odpadu do 1,5t )

Kontejnery  10 – 13m3                                           8490,- (s hmotností odpadu do 2t )  

( je to běžná váha odpadu z vyklízení staveb, sklepů, garáží, apod. bez obsahu většího množství stavební sutě )

Doplatek za nadváhu netříděného (komunálního) odpadu je 269,- Kč za každých 100kg                                                   

 

Odvoz a likvidace dřeva, větví, trávy (biologicky rozložitelný odpad)

Kontejnery  10 – 13m3                                           3554,-

 

 

Ostatní služby

Pronájem vozidla s řidičem na stavbu                                                             690,- / hod.

 (např. pod bagr; pro převozy v rámci stavby nebo jejího blízkého okolí; účtují se celé hod.; min. objednávka je 5h)    

ostatní doprava                                                                                                  32,- / km

Čekání                                                                                                              345,- / 30 min. včetně

Nakládka/vykládka/manipulace                                                                        170,- / ks (do 15 minut)                              

Pronájem kontejneru (déle než 3 dny)            období prosinec – březen          50,- / den

                                                                          období duben – listopad         150,- / den

 

Ceník platný od 1.3.2023 do 31.12.2023. Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

 

Nadstandardní služby:

 • služby poskytujeme i o víkendech a státních svátcích (po telefonické domluvě) za víkendový nebo sváteční příplatek

 

 • D.K.D. kontejnerová doprava nejen pro Brno, ale i Brno-venkov a Jihomoravský kraj
 • Rychlost – dovoz a odvoz stavebního materiálu vám zajistíme v požadovaném termínu
 • Spolehlivost – vaše požadavky jsou pro nás závazné a za jejich vyřízení  se na nás můžete plně spolehnout
 • Všech zákazníků si vážíme a vstřícný postoj nám přivedl stálé a spokojené zákazníky

 

Všeobecné obchodní podmínky (postup objednávky služeb, způsob vyúčtování služeb)

 • poptávka služeb po telefonu nebo e-mailem je nezávazná, je zdarma a není brána za objednávku
 • platba za služby probíhá řidiči na místě při odvozu kontejneru nebo po provedení objednaného úkonu, není-li sjednána záloha nebo platba předem
 • ceny se řídí zveřejněným ceníkem na www stránkách dopravce
 • cena nemůže být  svévolně změněna zákazníkem až po provedení služby dopravcem
 • individuální cena jiná, než uvedena v platném ceníku musí být dojednána předem a odsouhlasena dopravcem
 • objednávka služeb probíhá ústně, telefonicky nebo e-mailem
 • za závaznou objednávku služeb je považována taková, kde zákazník nebo jeho zástupce určí datum, místo, případně čas přistavení kontejneru nebo vozidla a to ústně, telefonicky nebo e-mailem
 • objednávku lze kdykoli zrušit, nejpozději však 1 hodinu před přistavením kontejneru nebo vozidla,  včasné zrušení objednávky zákazníka nezavazuje k úhradě služeb dopravci
 • při naplnění kontejneru zákazníkem nebo využitím přepravních služeb dopravce zákazníkem vzniká dopravci nárok na úhradu služeb podle aktuálního ceníku zveřejněném na www stránkách dopravce, který tak vykonal v dobré víře
 • zákazník nebo jeho zástupce závaznou objednávkou služeb dopravce a to ústní, telefonickou nebo e-mailem dává souhlas k jejich provedení dopravcem podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami dopravce, které si spolu s ceníkem před objednávkou služeb přečetl na www stránkách dopravce, kterým rozumí a souhlasí
 • případné nejasnosti v ceníku a všeobecných podmínkách dopravce, má zákazník možnost  nechat si vysvětlit dopravcem zdarma, nejpozději však do závazné objednávky služeb dopravce – v tomto okamžiku se má zato, že všemu rozumí a souhlasí
 • doba splatnosti faktur je stanovena dopravcem min. 7 dní (běžně 10 dnů) a počítá se od odeslání faktury, která byla zaslána poštou nebo elektronicky
 • jiná doba splatnosti faktur a podmínky než uvedené na www stránkách dopravce nebo než stanovené dopravcem, musí být odsouhlaseny a potvrzeny dopravcem nejpozději před využitím služeb dopravce
 • úhrada nákladů dopravci za neuhrazenou upomínanou platbu:
  • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná e-mailem= 100,- Kč
  • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná poštou= 250,- Kč
  • úrok z prodlení 0,61 % z fakturované částky za každý den po splatnosti