Všeobecné podmínky

 1.  poptávka služeb po telefonu nebo e-mailem je nezávazná, je zdarma a není brána za objednávku
 2. platba za služby probíhá řidiči na místě při odvozu kontejneru nebo po provedení objednaného úkonu není li sjednána záloha nebo platba předem
 3. ceny se řídí zveřejněným ceníkem na www stránkách dopravce
 4. cena nemůže být změněna svévolně zákazníkem až po provedení služby dopravcem
 5. individuální cena jiná než uvedena v platném ceníku musí být dojednána předem a odsouhlasena dopravcem
 6. objednávka služeb probíhá ústně, telefonicky nebo e-mailem
 7. za závaznou objednávku služeb je považována taková, kde zákazník určí datum, místo, případně čas přistavení kontejneru nebo vozidla
 8. objednávku lze kdykoli zrušit, nejpozději však 1 hodinu před přistavením kontejneru nebo vozidla,  včasné zrušení objednávky zákazníka nezavazuje k úhradě služeb dopravci
 9. při naplnění kontejneru zákazníkem nebo využitím přepravních služeb dopravce zákazníkem vzniká dopravci nárok na úhradu služeb podle aktuálního ceníku zveřejněném na www stránkách dopravce, který tak vykonal v dobré víře
 10. zákazník závaznou objednávkou služeb dopravce dává souhlas k jejich provedení dopravcem podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami dopravce, které si spolu s ceníkem před objednávkou přečetl na www stránkách dopravce, kterým rozumí a souhlasí
 11. případné nejasnosti v ceníku a všeobecných podmínkách dopravce, má zákazník možnost  nechat si vysvětlit dopravcem zdarma, nejpozději však do závazné objednávky služeb dopravce – v tomto okamžiku se má zato, že všemu rozumí a souhlasí
 12. úhrada nákladů dopravci za neuhrazenou upomínanou platbu:
  • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná e-mailem= 100,- Kč
  • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná poštou= 250,- Kč
  • úrok z prodlení 0,5 % z fakturované částky za každý den po splatnosti