Služby

Nákladní kontejnerová doprava

  • dovoz  písku, štěrku, kamení, betonu a jiných sypkých materiálů
  • dovoz  stavebního materiálu
  • odvoz stavební sutě a jiných stavebních odpadů
  • odvoz směsného komunálního odpadu na skládky
  • dovoz  a odvoz zeminy
  • poskytujeme vyklízecí služby bytových a nebytových prostor
  • převoz strojů a strojních zařízení

Nákladní autodoprava

  • vnitrostátní a mezinárodní přeprava nákladu
  • máme zkušené a spolehlivé řidiče s dlouholetou praxí
  • máme spolehlivá vozidla